Thiết kế Website

1. Tổng kết các lựa chọn và yêu cầu của khách hàng về website
• Thiết kế và tạo các trang web, liên kết ,giao diện Web, ứng dụng cho Website.
• Sáng tạo logo, thiết kế banner, poster, tờ rơi, hệ thống nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn mác, chiến dịch truyền thông, website
• Tham gia thiết kế hình ảnh cho một số dự án công nghệ và sản phẩm của công ty
• Thực hiện thiết kế layout website, cắt HTML & CSS các sản phẩm marketing của bộ phận theo đúng chuẩn
• Phát triển những giao diện mới thu hút hơn, phù hợp với từng yêu cầu của dự án
• Thử nghiệm thiết kế
• Cài đặt trực tuyến phiên bản cuối cùng và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng
• Cập nhật các tiến bộ mới nhất trong lãnh vực thiết kế web
• Đề ra các kế hoạch cải tiến
• Thiết kế website liên tục theo dự án phát triển của tổng công ty.
2. Quản trị website cùng nhóm thiết kế
3. Theo dõi, cập nhật nội dung, đăng tin, bài viết cho website.
4. Đảm bảo tính ổn định về mặt kỹ thuật và chất lượng về thông tin trên website.
5. Phối hợp cùng các bộ phận khác xây dựng các chương trình marketing online.
6. Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của người quản lý.

Video

Tin tức

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến