Phần mềm quản lý đăng kiểm phương tiện cơ giới - BizVR

Tính năng chính của phần mềm:

 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý thông tin nhãn hiệu xe
 • Quản lý thông tin số loại xe (tên xe)
 • Quản lý mầu xe
 • Sổ theo dõi nhập xe lắp ráp
 • Sổ theo dõi báo cáo xin cấp đăng kiểm
 • Sổ theo dõi chứng từ bán xe
 • Sổ theo dõi chứng từ xuất đăng kiểm
 • Sổ quản lý tổng hợp thông tin về xe lắp ráp
 • Báo cáo sử dụng GCN đăng kiểm
 • In giấy chứng nhận đăng kiểm

Video

Tin tức

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến